O pleno da corporación municipal do Concello de Allariz reúnese o venres 14 de abril en sesión extraordinaria ás 20:15h.

ORDE DO DÍA

1. ACTAS. -Aprobación, se procede, do borrador acta da sesión anterior correspondente ao 27/01/2023.

2. Resolucións adoptadas pola alcaldía desde a última sesión. Dar conta.

3.Dar conta do Decreto 2023-0065, de 27 de febreiro de 2023, polo que se aproba a liquidación do orzamento 2022.

4.Moción do PP solicitando ao Concello de Allariz que poña a disposición da Xunta de Galicia a parcela solicitada pola Consellería de Sanidade para a construción dun novo centro de saúde para Allariz.

5. Moción do PSdeG-PSOE sobre a retirada da simboloxía franquista en Allariz.

6.ROGOS E PREGUNTAS.