O pleno da corporación municipal reunirase o vindeiro martes, 2 de maio, para celebrar sesión extraordinaria. A partir das 12:30h o pleno procederá, con tres puntos da orde do día.

ACTAS. Aprobación, se procede, do borrador acta da sesión anterior correspondente ao
17
/04/2023.
2.
Resolucións adoptadas pola alcaldía desde a última sesión. Dar conta.
3.
ELECCIÓNS LOCAIS do 28 de MAIO de 2023. Sorteo dos membros das mesas electorais.