Un ano máis dende a Área de Benestar Social a través da educadora familiar realizarase este programa co alumnado de 6º de primaria do CEIP Padre Feijóo e cos cursos de 2º e 4º do IES de Allariz.

A finais de xaneiro comezaba este ciclo educativo no que Uxía Fernández, educadora familiar do Concello de Allariz, traballa contidos da disciplina sexolóxica relacionados coa puberdade e a adolescencia.

Ademais traballaranse contidos relacionados co feito de ser sexuados e sexuadas, e as implicacións que ten para nós e para as relacións que establecemos, é dicir, para a convivencia.

Reflexionaran sobre os cambios nos corpos e nas relacións derivados deste momento biográfico, e conversarán sobre as diferentes ideas que poden aportar cada un e unha para un maior coñecemento para axudar a un mellor entendemento de cousas que nos poden pasar, e que inflúen no mozo/a que estou sendo. Ideas como o feito de ser sexuados e diferentes, as ideas de amizade, do gusto polo outro/a, das ideas de parellas, etc.

Contidos todos eles traballados dende unha actitude comprensiva e de cultivo, entendendo e valorando a diferencia e cultivando así a convivencia, obxectivo final deste tipo de intervencións por parte do Concello.