Ecoespazo O Rexo e Centro de Educación Ambiental

O Ecoespazo do Rexo é a obra resultante da intervención pictórica e escultórica do artista vasco Agustín Ibarrola sobre un espazo natural. É un símbolo cultural e de lecer na que o desenvolvemento do individuo e o goce do medio son compatibles. Así o demostra o feito de que se integren, no mesmo contorno, unha intervención artística, unha minihidraúlica, unha explotación piloto de ovino de leite e unha queixería onde se produce o “Queixo do Rexo”.

O Rexo – Requeixo de Valverde
988 441 175
cea.orexo@fundacionrgf.org
www.fundacionrgf.org/cea-orexo/

Ecoespazo O Rexo e Centro de Educación Ambiental