O Programa RE reparte 5.000 litros de compost xerado nas illas de compostaxe comunitaria.