Presentación do proxecto de recuperación do ecoespazo de O Rexo.