O leito do regato das Fontes en Allariz loce dende esta semana de novo todo o seu esplendor.