Educación Sexual sen Medo: I Escola Sexolóxica de verán en Allariz