Por decreto de Alcaldía establécense as seguintes delegacións que comprenden a dirección interna e a xestión dos servizos correspondentes.

De interese

Actas do Pleno
Xunta de Goberno Local
Áreas e Delegacións
Sede Electrónica