2- Plants of the world

Edición 2023 – Parcela 2

Actualmente, nos nosos xardíns e zonas verdes cultívanse plantas de varios países do mundo. Podería ocorrer que nin sequera sexamos conscientes da localización orixinal da vida para eles. A idea deste proxecto era dar a coñecer este tema: a orixe das plantas cultivadas nos nosos xardíns. Cada continente deste xardín está cuberto de plantas que son orixinarias dun determinado continente.

uno+uno: Isotta Cortesi e Gisela Bartoloni

EQUIPO:

Katarzyna Wojdziak

PROCEDENCIA:
Polonia


Graduada na Universidade de Ciencias da Vida en Poznań, Polonia. Na actualidade, a ocupación principal é de planificador, concentrándose principalmente en áreas de planificación como fluxos de mercadorías, plans de vendas ou niveis de stock e, só ocasionalmente, zonas verdes.